COPERION K-TRON BESLEME SİSTEMLERİ

Professional Plastic System Solutions

COPERION K-TRON BESLEME SİSTEMLERİ

BESLENME PRENSİPLERİ

Volumetrik Beslenme Prensibi

Bir beslenme cihazının hızı ayarlanarak, dökme malzeme belirlenmiş bir zaman aralığında, sabit hacimli bir hazneye beslenir. Beslenen maddenin gerçek miktarı ölçülerek besleme doğruluğu madde akışının düzenli olup olmamasına ve dökme yoğunluğuna bağlı olarak değişir.

Uygulama Alanı: 

Yüksek hassasiyetin gerekmediği basit, ekonomik çözümler.

Gravimetrik Beslenme Prensibi

Beslenme cihazının hızı ayarlanarak ve verilecek dökme malzeme veya sıvılar tartılarak bir hazneye boşaltılır. Daimi kontrollü tartım sistemi, dökme malzemelerdeki farklı akış karakteristiklerine bağlı olarak oluşabilecek düzensiz malzeme akışını ve değişiklikleri telafi eder, dolayısıyla ileri düzeyde bir beslenme hassasiyeti sağlar.

Uygulama: Monitörize edilmiş. Malzeme kontrolü. Manuel kontrol imkanı veya ana bilgisayar üzerinden kontrol imkanı ya da birincil/ikincil operasyonla kontrol imkanı. 

"Loss-in-weight"(eksilen ağırlık) Beslenme Prensibi

İçerisinde malzeme ihtiva eden hazneli bir besleme cihazı platform üzerinde bir teraziye veya askılı bir tartım sistemine monte edilir. Besleme cihazının ve haznenin ağırlığının elektronik ağırlığının darası alınır. Besleme cihazı ile dökme halindeki malzeme veya sıvı hazneden boşaltılır ve birim zaman başına ağırlık kaybı tartım ve kontrol sistemi tarafından belirlenir. Birim zaman başına ölçülen bu ağırlık kaybı, istenen sürekli besleme miktarına göre birim zaman başına istenen ağırlık kaybı ile karşılaştırılır. Birim zaman başına ölçülen ağırlık ve istenen ağırlık kaybı arasındaki fark bulunarak besleme cihazının motor hızında düzeltme yapılır.

Hazne içerisindeki malzeme önceden belirlenen bir minumum ağırlık düzeyine ulaştığında, ağırlık kaybına göre kontrol işlemi kısa bir süreliğine kesilir ve hazne tekrar doldurulur. Tekrar doldurma sırasında ağırlık artar ve denetleyici, önceki ağırlık kaybı döngüsü sırasında belirlenen geçmiş ağırlık ve hız bilgilerini temel alarak besleme cihazının hızını düzenler. Kesin sonuç istenen, hızlı yanıt veren, kendi kendini kalibre etme özelliği ile titreşimlerden etkilenmeyen bir tartım sisteminin istendiği durumlarda "Loss-in-weight" besleme prensibi en doğru çözümdür. 

Alternate Text Alternate Text